77(1)

پدرام قلعه شاخانی

مدرس فیزیک
آدرس ایمیل

info@gharbonlineclass.ir

شماره تماس

08338258043

اینستاگرام

gharbonlineclass.ir

تلگرام

@telegram

رزومه

جزئیات