تیم مشاوره کنکور غرب آنلاین

متشکل از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی فعالیت های زیر را برای ارائه به دانش آموزان و کنکوری های عزیز درنظر دارد :
برگزاری جلسات مشاوره خصوصی آنلاین با رتبه های برتر
ارائه برنامه مطالعه هفتگی بصورت شخصی سازی شده مطابق با سطح دانش آموز
برگزاری سمینارهای آنلاین و ارائه مباحث مهم مطالعه و آزمون
برگزاری آزمون های هفتگی و بررسی کارنامه آزمون
امکان مشاوره و گفتگو درباره دروس خاص با رتبه برترهایی که موفق به کسب درصد عالی در آن درس شده اند

ثبت نام در دوره ی مشاوره

علی افشاریان