94%
تخفیف

همایش شیمی کنکور تیر ماه 1403

غرب آنلاین مدرسه ای به وسعت ایران همایش بزرگ شیمی ویژه کنکور تیرماه 1403( تیر آخر را به هدف بزنید)…

500,000 تومان
شیمی دوازدهم امتحان نهایی
33%
تخفیف
شیمی یازدهم امتحان نهایی
33%
تخفیف

شیمی یازدهم امتحان نهایی

توصیحات و برنامه کلاسی شیمی یازدهم امتحان نهایی با استاد کبیری

500,000 تومان
33%
تخفیف
38%
تخفیف
2,500,000 تومان