چهار جلسه اول دوره های جاست تست رو رایگان ببین

خرید دوره به صورت سالانه

خرید دوره به صورت هفتگی

فایل ها و جلسات رایگان

n0

تدریس حفظیات شیمی دهم (مقدمه)

ویدیو مربوط به نیمه عمر:

n1

جلسه اول کلاس به صورت رایگان می باشد.

پارت اول از جلسه اول کلاس جاست تست

پارت دوم از جلسه اول کلاس جاست تست

پیوست های این جلسه: جزوه دست نویس با حجم 4.8 مگابایت

n124

جلسه دوم کلاس به صورت رایگان می باشد

پارت اول از جلسه دوم جاست تست شیمی دوازدهم صفحه ۱ تا ۱۶

پارت دوم از جلسه دوم جاست تست شیمی دوازدهم صفحه ۱ تا ۱۶

پیوست های این جلسه: جزوه دست نویس با حجم 4.8 مگابایت