تبریک میگم


شما به موفقیت در وبینار ثبت نام کردید برای ورود به وبینار بر روی دکمه زیر کلیک کنید قابل ذکر است در صفحه ای که برای شما باز می شود مجددا نیاز است نام خود را وارد کنید و در نهایت وارد جلسه شوید

پیش بینی سوالات ریاضی کنکور 1403

همایش بزرگ ریاضی صدیقی فر در غرب آنلاین

تاریخ برگذاری همایش 

تاریخ های برگذاری دوم تیر – چهارم تیر – پنجم تیر  – هفتم تیر 

هشتم تیر و نیم و یازدهم تیر ماه

پیش بینی سوالات شیمی کنکور 1403

همایش بزرگ شیمی کبیری در غرب آنلاین

تاریخ برگذاری همایش حضوری:

  1. شیمی دهم در تاریخ 3 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21

  2. شیمی یازدهم در تاریخ 6 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21

  3. شیمی دوازدهم در تاریخ 10 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21

پیش بینی سوالات شیمی کنکور 1403

همایش بزرگ شیمی کبیری در غرب آنلاین

تاریخ برگذاری همایش :

  1. شیمی دهم در تاریخ 3 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21

  2. شیمی یازدهم در تاریخ 6 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21

  3. شیمی دوازدهم در تاریخ 10 تیر و ساعت های 9-12 و  2-21