اخبار کنکورمقالات

آخرین تغییرات حذفیات کنکور 1402

براساس اخبار جدید سازمان سنجش کشور در کنکور 1402 قسمتی از مطالب شامل پاورقی و متون کتاب درسی داوطلبان حذف می گردد. حذفیات کنکور 1402 به داوطلبان کمک میکند این مطالب را مطالعه نکنند و باعث افزایش روند مطالعه داوطلبان خواهد بود.

حذفیات کنکور 1402

حذفیان کنکور 1402 چیست؟ و حذفیات شامل کدام قسمت ها است؟ هرساله با توجه به اهمیت مطالب درسی بعضی از متون کتاب های درسی در 5 گروه آزمایشی حذف می شود.دانش آموزان میتوانند در زمان کم با برنامه ریزی و مدیریت در کنکور 1402 بهترین نتیجه را دریافت کنند و یادگیری موثر داشته باشند.

غرب آنلاین به عنوان بزرگترین و بهترین مدرسه کنکور آنلاین، در کلاس آنلاین کنکور خود مبحث های کلیدی و مهم کنکور را به بهترین شیوه کنکوری آموزش می دهد و داوطلبان با مهارت های به دست‌آمده در کلاس کنکور آنلاین میتوانند مهارت تست زنی خود را نیز افزایش دهند. با توجه به اهمیت کنکور و تعیین آینده ی شغلی داوطلبان موفقیت در کنکور برای بسیاری از دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

حذفیات کنکور 1402 چیست؟

در کنکور سراسری 1402 علاوه بر حذف دروس عمومی، ضرایب دروس کنکوری نیز در تمام رشته ها نیز تغییر یافته‌است. داوطلبان می توانند جدیدترین اخبار کنکور را در وبسایت غرب آنلاین دنبال کنند.
تغییرات اساسی در کنکور 1402 سبب افزایش نگرانی داوطلبان شده‌است، مشاورین کنکور غرب آنلاین توصیه‌میکنند در ابتدا داوطلبان نگرانی و اضطراب خود را کاهش دهند چراکه استرس باعث کاهش عملکرد یادگیری خواهد بود و این تغییرات برای تمام داوطلبان در سراسر یکسان است.
لیست حذفیات کنکور 1402 در دو نوبت دی ماه و تیر به شرح زیر می باشد:

حذفیات کنکور 1402دروس اختصاصی رشته تجربی

نام کتاب  کد کتاب پایه تحصیلی  سال چاپ حذفیات
زیست شناسی 1 110216 دهم 1399 مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
– فصل‌اول : از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار 1
– فصل‌دوم: گفتار 3
-فصل‌سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار 2
-فصل‌چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 و گفتار 4
-فصل‌پنجم: از تخلیه ادرار تا اخر گفتار 1 و از سازش با محیط تا آخر فصل.
-فصل‌ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا اخر گفتار 1 و از سازش با محیط تا آخر فصل.
-فصل‌هفتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار 1 و از روش های دیگر به دست آرودن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار 2.
زیست شناسی 2 111216 یازدهم 1400 مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی 3 112216 دوازدهم 1401 مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
فیزیک 1 110214 دهم 1399 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
-فصل‌1: بخش 1 – 6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
– فصل 2: بخش 2-2  و 2-5 و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل‌3: صفحات 75و 76یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل‌4 صفحات 92 تا 95 ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل.
فیزیک 2 111244 یازدهم 1400 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 3 112244 دوازدهم 1401 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
ریاضی 2 111211 یازدهم 1400 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی 3 112211 دوازدهم 1401

حذفیات کنکور 1402 دروس اختصاصی رشته ریاضی فیزیک

نام کتاب  کد کتاب پایه تحصیلی  سال چاپ حذفیات
فیزیک 1 110209 دهم 1399 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
-فصل‌1: بخش 1 – 6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
– فصل‌2: بخش 2-2  و 2-5 و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل‌3: صفحات 75و 76یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل‌4 صفحات 92 تا 95 ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل .
-فصل‌5: صفحات 1401 تا 144 ( ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز ) بخش 8-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فیزیک 2 111209 یازدهم 1400 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 3 112209 دوازدهم 1401 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
هندسه 1 110213 دهم 1399 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه 2 111213 یازدهم 1400
هندسه 3 112213 دوازدهم 1401
حسابان 1 111214 یازدهم 1400
حسابان 2 112214 دوازدهم 1401
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 1401
آمار و احتمال 111215 یازدهم 1400

دروس مشترک رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

نام کتاب  کد کتاب پایه تحصیلی  سال چاپ حذفیات
شیمی 1 110210 دهم 1399 پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آزایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
– فصل‌اول : از آغاز فصل تا ص 4 از نو کلید شناخت جهان تا ص 21
-فصل‌دوم : آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت ص 51/اکسیژن گازی واکنش پذیر /در میان تار نما ها/رفتار اکسید های فلزی و نافلزی / پیوند با زندگی ص 60/ چه بر سر هوا می آوریم تا ص73/توسعه پایدار
-فصل‌سوم: اب آهنگ زندپی تا ص 89/ پیوند با صنعت ص 97/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص 110 و 115/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی 2 111210 یازدهم 1400 پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی
شیمی 3 112210 دوازدهم 1401 پرسش وا محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر وا 36 در جدول تناوبی
زمین شناسی 111237 یازدهم 1400 بیشتر بخوانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1 110211 دهم 1399 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

داوطلبان برای مشاهده ی حذفیات دروس انسانی نیز میتوانند فایل حذفیات کنکور 1402 را دانلود کنند.

5/5 - (3 امتیاز)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا